Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Kan mijn scriptie worden geplaatst op een website die alleen toegankelijk is binnen mijn instelling?

Scripties

Het gaat hier om verveelvoudiging en beperkte openbaarmaking. Dit mag alleen met jouw toestemming.

De meeste instellingen vragen je een ‘Toestemmingsformulier tot opname en beschikbaarstelling afstudeerscriptie in een digitale kennisbank’ te ondertekenen. Hiermee geef je toestemming voor verveelvoudiging en openbaarmaking. Als je een overeenkomst met je stage-bedrijf hebt gesloten, waarin opgenomen is dat je scriptie niet openbaar mag worden gemaakt maar wel binnen de eigen instelling, dan kun je je scriptie op zo'n afgeschermde website plaatsen.