Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Kan ik de optie ‘Verwijzingen: Bronnen beheren’ in Word gebruiken voor het toepassen van de APA-richtlijnen?

APA Algemeen

Word biedt de mogelijkheid om een bronverwijzing en een bronnenlijst op te nemen in een document volgens de APA-normen. Deze citeermethode is echter op dit moment alleen beschikbaar voor APA6. Aangeraden wordt om deze functie niet te gebruiken.