Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt verwezen naar online wetten en wetsartikelen?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Alle Nederlandse wetten zijn in te zien op de Wettenbank (wetten.overheid.nl), gebruik deze website voor het verwijzen naar wetteksten:

Bouwbesluit 2012. (2011, 27 september). Overheid.nl. Geraadpleegd op 6 maart 2024, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461

In de tekst kan eventueel naar een hoofdstuk, artikel of paragraaf worden verwezen:

(Bouwbesluit 2012, 2011, Artikel 2.1).

Merk op dat de datum van uitgifte als datum wordt genoemd, deze wordt onderaan de pagina vermeld bij ‘Origineel slotformulier en ondertekening’.

Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.8.1: Wettekst.