Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt verwezen naar een werk zonder auteursgegevens waarvan een nieuwe druk is verschenen?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Wanneer er geen auteursgegevens bekend zijn, wordt begonnen met de titel. Bij een tweede of volgende druk wordt de vermelding van de druk direct achter de titel en voor het jaartal gezet.

Basisarresten 2010 (2e druk). (2010). Kluwer.

Verwijzing tussen haakjes: (Basisarresten 2010, 2010)
Verwijzing als lopende tekst: Basisarresten 2010 (2010)