Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt verwezen naar verschillende interviews waarin dezelfde visie wordt gedeeld?

APA Eigen onderzoek
APA In de tekst

Verwijs hier naar als persoonlijke communicatie waarbij de verschillende verwijzing worden gescheiden door een puntkomma: (A. Achternaam, persoonlijke communicatie, dag maand jaar; B. Achternaam, persoonlijke communicatie, dag maand jaar).
Let op: is het interview onderdeel van het eigen onderzoek (de geïnterviewde personen worden geanonimiseerd), dan wordt er niet naar verwezen, omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt.