Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt verwezen naar online-publicaties van de Eerste en Tweede Kamer?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Alle documenten van de Nederlandse regering en het Nederlands parlement zijn in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, gebruik deze website voor het verwijzen naar schriftelijke stukken van de Eerste en Tweede Kamer:

Kamerstukken II, 32820, nr. 459. (2022, 22 februari). Overheid.nl. Geraadpleegd op 6 maart 2024, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32820-459.html

Tekst: (Kamerstukken II, 32820, nr. 459, 2022).

Merk op dat de Eerste of Tweede Kamer niet als auteur wordt genoemd, het Romeinse cijfer in de titel geeft aan om welke kamer het gaat. In de tekst kan eventueel een toelichting worden gegeven, bijvoorbeeld dat het om een brief van een staatssecretaris gaat.
Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.8.4: Parlementair document.