Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt verwezen naar een interview met meerdere personen?

APA In de tekst

De personen kunnen als (een deel van) een groep worden aangeduid, bijvoorbeeld: “uit de oriënterende interviews blijkt dat de medewerkers het voorstel ondersteunen” of “van de 25 geïnterviewde werknemers zeiden er 12 een leidinggevende functie te ambiëren”. Omdat de geïnterviewde personen onderdeel uitmaken van het eigen onderzoek wordt er niet naar verwezen als persoonlijke communicatie.