Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt verwezen naar een afbeelding van internet op de voorkant van een verslag?

APA Afbeeldingen

In de bronnenlijst verwijs je naar de afbeelding zoals je naar een webpagina verwijst. Achter de titel mag je tussen vierkante haakjes, niet cursief, een omschrijving van de afbeelding geven zodat voor de lezer van jouw verslag duidelijk is dat je alleen naar de afbeelding verwijst, bijvoorbeeld [Foto] of [Illustratie].

Onder de afbeelding (of op pagina 2 als je dat mooier vindt) komt een korte verwijzing te staan: Auteur + jaartal + copyrightvermelding (of CC-licentie of In het publieke domein). Dit mag in een kleiner lettertype zodat het minder opvalt.

Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 4.1.3: Afbeelding als illustratie. Voorbeeld 134 is bijvoorbeeld een afbeelding van internet op een omslag.