Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt verwezen naar een afbeelding in een bijlage overgenomen uit een bestaande bron?

APA Afbeeldingen

Net als in de hoofdtekst is het mogelijk dat in een bijlage een tabel of figuur wordt overgenomen uit een bestaande bron. Deze bron wordt in dezelfde bronnenlijst genoemd als de bronnen waar in de hoofdtekst naar verwezen wordt. Voor een bijlage wordt dus geen aparte bronnenlijst gemaakt, ook al komt de bronnenlijst vóór de bijlage(n) te staan.

Hoe er naar tabellen en figuren verwezen wordt, is afhankelijk van de oorspronkelijke bron. Zie voor een overzicht en voorbeelden De APA-richtlijnen uitgelegd, § 4.1.1: Tabel, of § 4.1.2: Figuur.