Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt verwezen naar bronnen die alleen toegankelijk zijn na een inlog, bijvoorbeeld intranet van een stageinstelling?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Dit is afhankelijk van wie toegang heeft tot deze bronnen.
Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.9.3: Digitale leeromgeving en intranet, § 4.3.3: Document achter inlog of § 4.3.4: Document direct van stagebegeleider of werkgever.