Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt naar meerdere bronnen tegelijk verwezen?

APA In de tekst

Noteer de bronnen op alfabetische volgorde, gescheiden door een puntkomma:

Uit meerdere onderzoeken (De Vries & De Boer, 2021; Jansen, 2020; Smit, 2019) blijkt dat …

Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.3.3: Parafrase van meerdere publicaties.