Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt naar een speciaal nummer van een tijdschrift verwezen in de bronnenlijst?

APA Bronnenlijst

Zet achter de titel van het nummer tussen vierkante haken een omschrijving, bijvoorbeeld Themanummer of Supplement:

Schoots, A., & Thissen, T. (Reds.). (2001). Insectenvriendelijk tuinieren [Themanummer]. Bijenhouden, 10(10).

Verwijzing tussen haakjes: (Schoots & Thissen, 2021)
Verwijzing als lopende tekst: Schoots en Thissen (2021)