Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt in de tekst verwezen naar een bron waarin een andere bron genoemd wordt?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Noem in de tekst zowel de originele bron als de door jou geraadpleegde bron. In de bronnenlijst noteer je alleen de geraadpleegde bron.

Tekst:
Hellinga (1992, in Verstegen & Lodewijks, 2023) maakt bezwaar tegen de tweedimensionale aanpak van het model van Leary en geeft de voorkeur aan drie dimensies.

Bronnenlijst:
Verstegen, R., & Lodewijks, H. (2023). Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties (11e herziene en geactualiseerde druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.5.3: Bron in een andere bron.
Zie voor een uitgebreide toelichting het blogbericht APAstaartje: Bronverwijzing(en) in een bronverwijzing.