Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt in de tekst verwezen naar een afbeelding in een bijlage?

APA In de tekst

Net als in de hoofdtekst kan een bijlage bestaan uit een tekst met figuren en/of tabellen. In de tekst wordt hiernaar verwezen door eerst de letter van de bijlage en daarna het nummer van de figuur of tabel te noemen, ‘Figuur A2’ bijvoorbeeld is de tweede figuur in Bijlage A. Gebruik de letter A ook wanneer er maar één bijlage is.