Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt in de tekst onderscheid gemaakt bij verwijzingen die door de toevoeging et al. gelijk worden?

APA In de tekst

Om het verschil duidelijk te maken worden bij iedere verwijzing extra namen genoemd, ook bij de eerste verwijzing, net zo lang totdat er een verschil is.

Huber, M., Van Vliet, M., & Boers, I. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160(8), 39-42.

Huber, M., Van Vliet, M., Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., & Knottnerus, J. A. (2016). Towards a 'patient-centred' operationalisation of the new dynamic concept of health: A mixed methods study. BMJ Open, 5, Artikel e010091. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010091

Verwijzing tussen haakjes: (Huber, Van Vliet, & Boers, 2016; Huber, Van Vliet, Giezenberg et al., 2016)
Verwijzing als lopende tekst: Huber, Van Vliet en Boers (2016) en Huber, Van Vliet, Giezenberg et al. (2016)