Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Twee auteurs worden in de tekst en bronnenlijst beiden genoemd. Bij drie of meer auteurs wordt in de tekst alleen de eerste naam vermeld + et al. (Latijnse afkorting voor et alii = en anderen). In de bronnenlijst worden bij drie of meer auteurs alle namen vermeld, tot maximaal 20 auteurs. Bij 21 of meer auteurs worden de eerste 19 namen genoemd, gevolgd door het beletselteken met spaties (. . . ) en de laatste naam.

Van der Heiden, C., & Korrelboom, K. (2024). Doelgestuurd behandelen in de cognitieve gedragstherapie: Een praktische handleiding. Bohn Stafleu van Loghum.

Tekst: (Van der Heiden & Korrelboom, 2024)

Reynaert, D., Kemmeren, C., Knevel, J., Lochtenberg, M., Plovie, E., & Tirions, M. (2023). Sociaal werk als mensenrechtenberoep: Een handelingskader voor de praktijk. Acco Uitgeverij.

Tekst: (Reynaert et al., 2023)

Korematsu, S., Fujisawa, T., Saito, N., Tezuka, J., Miura, K., Kobayashi, I., Miyata, I., Kosugi, Y., Gohda, Y., Koike, Y., Suda, A., Matsuo, A., Sasaki, M., Handa, Y., Fujiwara, M., Ono, A., Koizumi, S., Oishi, T., Tanaka, T., Ando, Y., . . . Okada, K. (2024). Suppressed pediatric asthma hospitalizations during the COVID-19 pandemic in Japan, from a national survey. Clinical and Translational Allergy, 14(1), e12330. https://doi.org/10.1002/clt2.12330

Tekst: (Korematsu et al., 2024)
Of: Korematsu et al. (2024)

Lees verder:
De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.2.2: Meerdere auteurs en § 2.3: Meerdere auteurs.