Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe worden twee auteurs met dezelfde achternaam weergegeven, als de voornaam met dezelfde letter begint?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Wanneer auteurs van twee verschillende publicaties dezelfde achternaam en voorletter(s) hebben wordt de volledige voornaam in de tekst en in de bronnenlijst tussen vierkante haakjes toegevoegd om aan te geven dat het om verschillende personen gaat. Bij de alfabetische volgorde wordt gekeken naar de voornaam. Ook in de tekst worden de voornamen genoemd, ongeacht het jaartal:

Bakker, H. [Hans]. (2014). Expansief leren van een schoolorganisatie: Een activiteitstheoretisch model voor de basisschool. Koninklijke Van Gorcum.

Bakker, H. [Hugo]. (2014). De 101werkvormen formule: Methode voor trainers en leerkrachten, voor het creëren van meer impact en leerresultaat. Het Boekenschap.

Verwijzing tussen haakjes: (Hans Bakker, 2014; Hugo Bakker, 2014)
Verwijzing als lopende tekst: Hans Bakker (2014) en Hugo Bakker (2014)