Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe worden namen en begrippen weergegeven die met een kleine letter beginnen en/of een hoofdletter in de naam hebben?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

De algemene regel is “cite what you see”. Met andere woorden: neem de naam over zoals die in de publicatie staat, bijvoorbeeld iXperium Nijmegen, iPad of YouTube.