Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Hoe werkt copyright bij AI-gegeneerde output?

AI (Artificiële Intelligentie)

Artificiële intelligentie (AI) tools, zoals ChatGPT, DALL-E en Stable Diffusion, stellen docenten, onderzoekers en studenten in staat om teksten en afbeeldingen te genereren voor verschillende doeleinden. Het gebruik van deze tools in een universitaire omgeving roept echter complexe vragen op over auteursrecht. Bijvoorbeeld, bezit iemand het auteursrecht op AI-gegenereerde output en zo ja: wie is dat dan? En wordt het auteursrecht geschonden wanneer de trainingsgegevens die zijn gebruikt om deze output te genereren auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten? Op dit moment is het moeilijk om duidelijke of definitieve antwoorden te geven op deze vragen.

Op EDU Support (Rijksuniversiteit Groningen) wordt wat algemene informatie en richtlijnen over auteursrecht gegeven, waar docenten, onderzoekers en studenten rekening mee kunnen houden bij het overwegen van de inzet van generatieve AI.