Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe moet naar een document worden verwezen waarvan de URL eindigt op .pdf?

APA Bronnenlijst

Meestal vallen online pdf’s onder informele publicaties, zoals een rapport of een richtlijn. Zie § 3.5.2 in De APA-richtlijnen uitgelegd.
Is dit niet het geval, raadpleeg de handleiding voor de juiste vermelding de desbetreffende bron, bijvoorbeeld bij online boek of tijdschriftartikel.