Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe moet naar een document worden verwezen waarvan de URL eindigt op .pdf?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Meestal vallen online-pdf's onder informele publicaties, zoals een rapport of een richtlijn. Zie § 3.5.2 in De APA-richtlijnen uitgelegd.
Is dit niet het geval, raadpleeg dan de handleiding voor de juiste vermelding van de desbetreffende bron, bijvoorbeeld als een online-boek of -tijdschriftartikel.

Zie voor een uitgebreide toelichting het blogbericht The APA-Team: Pdf op website.