Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe moet een bron met meerdere uitgevers worden weergegeven?

APA Bronnenlijst

Als er meerdere uitgevers of organisaties zijn, noem deze dan in de volgorde zoals deze in het document vermeld staan, gescheiden door een puntkomma (;):

Commissie herziening Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. (2018). Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. KNAW; Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra; NWO; TO2-federatie; Vereniging Hogescholen; VSNU. https://doi.org/10.17026/dans-2cj-nvwu