Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Een ander wil mijn opname graag in zijn eigen video gebruiken. Mag dat?

Audio en video
Citeren

Dat mag die ander alleen met uw toestemming doen, tenzij hij een beroep kan doen op het citaatrecht, maar dat staat alleen de overname van een fragment toe.

Indien u bestaande delen van andermans film(s) in uw opnamen hebt gebruikt, is sprake van een compilatie, waarvoor u toestemming van de rechthebbenden hebt gekregen. 

Degene die uw video wil overnemen, moet aan hen dan ook weer toestemming voor gebruik vragen, omdat dat bestaande materiaal weer opnieuw wordt gekopieerd en openbaar gemaakt. Bovendien kan het zijn dat de overnemer van uw video ook nog toestemming nodig heeft van anderen die eigen rechten hebben op hun bijdragen aan uw video, bijvoorbeeld de componist en tekstschrijver van de speciaal voor uw video gemaakte muziek. Hebben er ook nog anderen meegewerkt aan uw video (acteurs, musici, scriptschrijver e.d.) en kunt u als producent worden beschouwd, dan kan de overnemer volstaan met het vragen van uw toestemming. Maakte u de video als docent in het kader van uw dienstverband, dan moet de overnemer toestemming voor de overname (dus een licentie) vragen aan uw werkgever, de onderwijsinstelling. Kortom: zorg dat het hergebruik van uw audiovisuele materiaal goed geregeld is. Maak van te voren goede afspraken met de meewerkende partijen aan de productie.