Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Bronvermelding

Hoe wordt de titel van een auteur, bijvoorbeeld dr. of drs., vermeld?

APA Bronnenlijst
APA In de tekst

Titulatuur wordt niet genoemd, behalve bij leden van het Koninklijk Huis:

Koning Willem-Alexander. (2014, 20 oktober). Toespraak van Zijne Majesteit de Koning tijdens 6e ASEM Culture Ministers’ Meeting. Het Koninklijk Huis. Geraadpleegd op 26 april 2016, van https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2014/10/20/toespraak-van-zijne-majesteit-de-koning-tijdens-6e-asem-culture-ministers-meeting

Verwijzing tussen haakjes: (Koning Willem-Alexander, 2014)
Verwijzing als lopende tekst: Koning Willem-Alexander (2014)