Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wat is scraping? En moet ik toestemming vragen wanneer ik data wil verzamelen d.m.v. scrapen?

Kopiëren
Onderzoek

Scrapen is een techniek waarbij alle of bepaalde informatie op een website (door middel van software) automatisch wordt uitgelezen, gekopieerd en opgeslagen in een aparte database.

Soms kan het scrapen van een website een inbreuk op het auteursrecht opleveren. Wanneer de informatie op de website auteursrechtelijk beschermd is, is verveelvoudiging en openbaarmaking hiervan een inbreuk. Ook kan het zijn dat scraping niet is toegestaan op grond van het databankenrecht.

Wanneer je scraping wilt gaan gebruiken is het verstandig om van tevoren te controleren of de data die je wilt scrapen vrij te gebruiken is. Bij sommige websites staat dit beschreven onder de gebruiksvoorwaarden. Lees daarom altijd de gebruiksvoorwaarden of vraag toestemming aan de desbetreffende website voordat je aan de slag gaat.

Meer informatie

Scraping (LAWFOX Advocaten)