Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Wanneer is er sprake van gebruik van beeld en geluid?

Audio en video

Je gebruikt een video als je deze bekijkt, vertoont, downloadt, kopieert of bewerkt. Afhankelijk van de situatie heb je met auteursrechten te maken. Voor gebruik van geluidsmateriaal van derden moet je gerechtigd zijn. Collectieve beheersorganisaties beheren de exploitatierechten van bepaalde groepen rechthebbenden. 

Meer informatie

Gebruik in het onderwijs