Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Staat er iets in de cao-hbo over auteursrecht?

Onderwijs
Onderzoek

De collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs bevat expliciete bepalingen over het auteursrecht: artikel E-7 Auteursrechten en industriële eigendom. Hierin staat dat het auteursrecht over al het materiaal dat de werknemer heeft gemaakt bij het uitoefenen van zijn functie of ten behoeve van de werkgever toevalt aan de werkgever.