FAQ

Zoekopdracht annuleren
Zoekresultaten op ''
Algemeen
Afbeeldingen
APA Afbeeldingen

Via websites als TinEye en Yandex is het makkelijk om de herkomst van een afbeelding terug te vinden. Ook met behulp van Google Lens (klik in de zoekbalk rechts op 'Zoeken op afbeelding' of gebruik de app) kan gezocht worden naar afbeeldingen.Als de gegevens van een afbeelding voor de juiste bronvermelding nergens gevonden kunnen worden mag deze niet worden gebruikt. Aangeraden wordt om dan een alternatieve afbeelding te zoeken; zie ook Hoe vind je materiaal dat je mag hergebruiken?

Lees meer
Algemeen
Audio en video
Collectieve beheersorganisaties

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde muziekwerken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn (‘out of commerce’) of dat nooit zijn geweest. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen de erfgoedinstellingen, rechthebbenden en collectieve beheersorganisaties. Elke erfgoedinstelling die gebruik wil maken van dit convenant moet het ook ondertekenen. Meer informatie Convenant Muziekwerken

Lees meer
Algemeen
Audio en video
Collectieve beheersorganisaties

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn (‘out of commerce’) of dat nooit zijn geweest. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen de erfgoedinstellingen, rechthebbenden en collectieve beheersorganisaties. Elke erfgoedinstelling die gebruik wil maken van dit convenant moet het ook ondertekenen. Meer informatie Convenant Audiovisuele Werken

Lees meer