Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Mag de bibliotheek/mediatheek video’s uit de collectie laten bekijken?

Audio en video
Bibliotheek/mediatheek

Gaat het om een fysieke collectie van legaal aangeschafte videofilms, dus opgeslagen op materiële dragers zoals dvd, cd's of videoband, dan mogen deze ook bekeken worden.

Gebruiksvoorwaarden op deze videofilms kunnen het bekijken buiten de huiselijke kring echter verbieden, zie ook de uitzonderingen voor het onderwijs bij 'basiskennis'. Het digitaal beschikbaar stellen van videofilms is niet zomaar toegestaan; er is dan sprake van een nieuwe openbaarmaking waarvoor toestemming verkregen moet worden.

Meer informatie

Basiskennis auteursrecht
Auteurswet
Beeld & Geluid op School