Persoonsgegevens

Wat is AVG?

september 4, 2023

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland vervangen. Deze verordening (in het Engels: GDPR) is van...

Lees artikel

Wat is Privacy by Default?

september 4, 2023

We spreken van privacy by default als de standaardinstellingen van een programma, app, website, dienst of apparaat zodanig zijn dat maximale privacy wordt betracht. Voorbeelden van het ontbreken van Privacy by Default:...

Lees artikel

Wat betekent Privacy by Design?

augustus 1, 2023

'Privacy by design' houdt in dat je al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) rekening houdt met privacyaspecten. Bijvoorbeeld door gedurende het proces extra (technische) maatregelen te...

Lees artikel

Mag ik opnamen van een klas maken?

mei 22, 2023

Bij klassenopnamen komen de docent en de studenten (bewegend dan wel stilstaand) in beeld. Op het moment van het maken van deze opnamen heb je (al dan niet stilzwijgend) toestemming...

Lees artikel