Overdracht

Wat is (overdracht van) auteursrecht?

mei 12, 2023

Als u een publicatie hebt geschreven, heeft u daarop automatisch auteursrecht (daarvoor hoeft u verder niets te doen; geen registratie of vermelding ervan). Dit auteursrecht geeft de rechthebbende zeggenschap over...

Lees artikel