Overdracht

Wat betekent exploitatierecht?

september 4, 2023

Dit is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om het werk openbaar te maken en het werk te verveelvoudigen. Onder openbaar maken valt...

Lees artikel

Wat is (overdracht van) auteursrecht?

mei 12, 2023

Als u een publicatie hebt geschreven, heeft u daarop automatisch auteursrecht (daarvoor hoeft u verder niets te doen; geen registratie of vermelding ervan). Dit auteursrecht geeft de rechthebbende zeggenschap over...

Lees artikel