Gebruik

Hoe werkt copyright bij AI-gegeneerde output?

augustus 23, 2023

Artificiële intelligentie (AI) tools, zoals ChatGPT, DALL-E en Stable Diffusion, stellen docenten, onderzoekers en studenten in staat om teksten en afbeeldingen te genereren voor verschillende doeleinden. Het gebruik van deze...

Lees artikel

Wat is een preserveringskopie

augustus 1, 2023

Publiek toegankelijke bibliotheken (en musea) mogen een kopie van rechtmatig verkregen materiaal maken om dit 'voor verval te behoeden'. De Auteurswet geeft in artikel 16n de voorwaarden aan waaronder zo'n...

Lees artikel

Wat wordt bedoeld met reprorecht?

augustus 1, 2023

Tijdschriften, boeken en kranten zijn vaak auteursrechtelijk beschermd. Onderwijs-, overheidsinstellingen en bedrijven mogen kopieën maken van deze publicaties, mits ze reprorecht betalen. Dits is een jaarlijkse vaste vergoeding die aan...

Lees artikel

Wat is een thuiskopie?

juli 31, 2023

Een thuiskopie is de aanduiding voor een foto-, tekst- of digitale kopie die iemand voor eigen (niet commercieel) gebruik maakt. Dit is toegestaan volgens de auteurswet (artikel 16b en 16c)....

Lees artikel

Wat is een vrijwaringsverklaring?

juli 31, 2023

Een vrijwaringsverklaring is een verklaring van de aanbieders van een werk waarin zij verklaren dat ze de rechten op het materiaal bezitten, dan wel dat zij een ander vrijwaren tegen...

Lees artikel

Wat houdt de overeenkomst voor films in?

juli 14, 2023

De overeenkomst voor de openbaarmaking van films betreft een overeenkomst tussen de collectieve beheersorganisatie Videma (beheert de auteursrechten van rechthebbenden van films) en de hogescholen (via de koepel VH).  De...

Lees artikel

Wat zijn collectieve beheersorganisaties (cbo)?

juli 14, 2023

Collectieve beheersorganisaties beheren de exploitatierechten van bepaalde groepen rechthebbenden. Bij deze rechtenorganisaties kan tegen betaling snel toestemming verkregen worden voor het gebruik van meerdere werken van diverse makers.  Tegen standaardtarieven...

Lees artikel