Collectieve rechtenorganisatie

Wat wordt bedoeld met reprorecht?

augustus 1, 2023

Tijdschriften, boeken en kranten zijn vaak auteursrechtelijk beschermd. Onderwijs-, overheidsinstellingen en bedrijven mogen kopieën maken van deze publicaties, mits ze reprorecht betalen. Dits is een jaarlijkse vaste vergoeding die aan...

Lees artikel

Wat is een thuiskopie?

juli 31, 2023

Een thuiskopie is de aanduiding voor een foto-, tekst- of digitale kopie die iemand voor eigen (niet commercieel) gebruik maakt. Dit is toegestaan volgens de auteurswet (artikel 16b en 16c)....

Lees artikel

Wat houdt de overeenkomst voor films in?

juli 14, 2023

De overeenkomst voor de openbaarmaking van films betreft een overeenkomst tussen de collectieve beheersorganisatie Videma (beheert de auteursrechten van rechthebbenden van films) en de hogescholen (via de koepel VH).  De...

Lees artikel

Wat zijn collectieve beheersorganisaties (cbo)?

juli 14, 2023

Collectieve beheersorganisaties beheren de exploitatierechten van bepaalde groepen rechthebbenden. Bij deze rechtenorganisaties kan tegen betaling snel toestemming verkregen worden voor het gebruik van meerdere werken van diverse makers.  Tegen standaardtarieven...

Lees artikel