Collectieve beheersorganisaties

Wat is het Convenant Audiovisuele Werken?

april 22, 2024

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn...

Lees artikel

Wat is het Convenant Muziekwerken?

april 22, 2024

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde muziekwerken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn (‘out...

Lees artikel

Wat wordt bedoeld met reprorecht?

augustus 1, 2023

Tijdschriften, boeken en kranten zijn vaak auteursrechtelijk beschermd. Onderwijs-, overheidsinstellingen en bedrijven mogen kopieën maken van deze publicaties, mits ze reprorecht betalen. Dit is is een jaarlijkse vaste vergoeding die...

Lees artikel

Wat is een thuiskopie?

juli 31, 2023

Een thuiskopie is de aanduiding voor een foto-, tekst- of digitale kopie die iemand voor eigen (niet commercieel) gebruik maakt. Dit is toegestaan volgens de auteurswet (artikel 16b en 16c)....

Lees artikel

Wat zijn collectieve beheersorganisaties (cbo)?

juli 14, 2023

Collectieve beheersorganisaties beheren de exploitatierechten van bepaalde groepen rechthebbenden. Bij deze rechtenorganisaties kan tegen betaling snel toestemming verkregen worden voor het gebruik van meerdere werken van diverse makers.  Tegen standaardtarieven...

Lees artikel