Audio en video

Wat is het Convenant Audiovisuele Werken?

april 22, 2024

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn...

Lees artikel

Wat is het Convenant Muziekwerken?

april 22, 2024

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde muziekwerken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn (‘out...

Lees artikel