Algemeen

Wat betekent copyright?

september 4, 2023

Copyright is de Engelse term voor auteursrecht. Hoewel auteursrecht bijna altijd wordt vertaald met de term copyright is deze vertaling niet helemaal juist. Er bestaat een nuanceverschil tussen deze twee...

Lees artikel

Hoe werkt copyright bij AI-gegeneerde output?

augustus 23, 2023

Artificiële intelligentie (AI) tools, zoals ChatGPT, DALL-E en Stable Diffusion, stellen docenten, onderzoekers en studenten in staat om teksten en afbeeldingen te genereren voor verschillende doeleinden. Het gebruik van deze...

Lees artikel

Software en auteursrecht

augustus 23, 2023

Computerprogramma’s (software) zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren en verspreiden van software mag niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het auteursrecht geldt alleen op de broncode en/of objectcode als zodanig. De functionaliteit, de programmeertaal en...

Lees artikel

Wat betekent ‘Privacy by Design’?

augustus 1, 2023

'Privacy by design' houdt in dat je al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) rekening houdt met privacyaspecten. Bijvoorbeeld door gedurende het proces extra (technische) maatregelen te...

Lees artikel

Wat is Sherpa Romeo?

juli 14, 2023

Sherpa Romeo is de belangrijkste database met het beleid van wetenschappelijke uitgevers op het gebied van Open Access. Romeo staat voor RightsMEtadata for Open Archiving. De databank maakt het mogelijk...

Lees artikel

Wat is een repository?

juli 14, 2023

Een repository is een systeem waarin informatie in diverse vormen (bijvoorbeeld tekst, datasets, beeld of geluid) in kan worden opgeslagen en gemetadateerd. Hoger onderwijsinstellingen bieden hun publicaties en onderzoeksdata aan via...

Lees artikel

Wat is portretrecht?

juli 14, 2023

Het portretrecht is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van zijn portret. Van een 'portret' is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Het...

Lees artikel

Wat houdt de overeenkomst voor films in?

juli 14, 2023

De overeenkomst voor de openbaarmaking van films betreft een overeenkomst tussen de collectieve beheersorganisatie Videma (beheert de auteursrechten van rechthebbenden van films) en de hogescholen (via de koepel VH).  De...

Lees artikel