Algemeen

Hoe zit het met de bescherming van software?

augustus 23, 2023

Computerprogramma’s (software) zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren en verspreiden van software mag niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het auteursrecht geldt alleen op de broncode en/of objectcode als zodanig. De functionaliteit, de programmeertaal en...

Lees artikel

Wat betekent Privacy by Design?

augustus 1, 2023

'Privacy by design' houdt in dat je al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) rekening houdt met privacyaspecten. Bijvoorbeeld door gedurende het proces extra (technische) maatregelen te...

Lees artikel

Wat is een vrijwaringsverklaring?

juli 31, 2023

Een vrijwaringsverklaring is een verklaring van de aanbieders van een werk waarin zij verklaren dat ze de rechten op het materiaal bezitten, dan wel dat zij een ander vrijwaren tegen...

Lees artikel

Wat is Sherpa Romeo?

juli 14, 2023

Sherpa Romeo is de belangrijkste database met het beleid van wetenschappelijke uitgevers op het gebied van Open Access. Romeo staat voor Rights MEtadata for Open archiving. De databank maakt het...

Lees artikel

Wat is een repository?

juli 14, 2023

Een repository is een systeem waarin informatie in diverse vormen (bijvoorbeeld tekst, datasets, beeld of geluid) kan worden opgeslagen en voorzien van metadata. Hogeronderwijsinstellingen bieden hun publicaties en onderzoeksdata aan via...

Lees artikel

Wat is portretrecht?

juli 14, 2023

Het portretrecht is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van zijn portret. Van een 'portret' is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Het...

Lees artikel