Algemeen

Wat is AVG?

september 4, 2023

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland vervangen. Deze verordening (in het Engels: GDPR) is van...

Lees artikel

Wat is Privacy by Default?

september 4, 2023

We spreken van privacy by default als de standaardinstellingen van een programma, app, website, dienst of apparaat zodanig zijn dat maximale privacy wordt betracht. Voorbeelden van het ontbreken van Privacy by Default:...

Lees artikel

Wat is intellectueel eigendom?

september 4, 2023

Het intellectueel eigendomsrecht betreft de rechtsgebieden auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht en industrieel eigendom. Het auteursrecht wordt ondermeer geregeld in de Auteurswet, de Wet op de Naburige Rechten en de Databankenwet....

Lees artikel

Wat betekent copyright?

september 4, 2023

Copyright is de Engelse term voor auteursrecht. Hoewel auteursrecht bijna altijd wordt vertaald met de term copyright is deze vertaling niet helemaal juist. Er bestaat een nuanceverschil tussen deze twee...

Lees artikel

Hoe werkt copyright bij AI-gegeneerde output?

augustus 23, 2023

Artificiële intelligentie (AI) tools, zoals ChatGPT, DALL-E en Stable Diffusion, stellen docenten, onderzoekers en studenten in staat om teksten en afbeeldingen te genereren voor verschillende doeleinden. Het gebruik van deze...

Lees artikel

Hoe zit het met de bescherming van software?

augustus 23, 2023

Computerprogramma’s (software) zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren en verspreiden van software mag niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het auteursrecht geldt alleen op de broncode en/of objectcode als zodanig. De functionaliteit, de programmeertaal en...

Lees artikel

Wat betekent Privacy by Design?

augustus 1, 2023

'Privacy by design' houdt in dat je al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) rekening houdt met privacyaspecten. Bijvoorbeeld door gedurende het proces extra (technische) maatregelen te...

Lees artikel