Algemeen

Wat is het Convenant Audiovisuele Werken?

april 22, 2024

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn...

Lees artikel

Wat is het Convenant Muziekwerken?

april 22, 2024

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde muziekwerken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbende(n). Mits deze werken niet langer in de handel zijn (‘out...

Lees artikel

Wat is AVG?

september 4, 2023

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland vervangen. Deze verordening (in het Engels: GDPR) is van...

Lees artikel

Wat is Privacy by Default?

september 4, 2023

We spreken van privacy by default als de standaardinstellingen van een programma, app, website, dienst of apparaat zodanig zijn dat maximale privacy wordt betracht. Voorbeelden van het ontbreken van Privacy by Default:...

Lees artikel

Wat is intellectueel eigendom?

september 4, 2023

Het intellectueel eigendomsrecht betreft de rechtsgebieden auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht en industrieel eigendom. Het auteursrecht wordt ondermeer geregeld in de Auteurswet, de Wet op de Naburige Rechten en de Databankenwet....

Lees artikel

Wat betekent copyright?

september 4, 2023

Copyright is de Engelse term voor auteursrecht. Hoewel auteursrecht bijna altijd wordt vertaald met de term copyright is deze vertaling niet helemaal juist. Er bestaat een nuanceverschil tussen deze twee...

Lees artikel

Hoe werkt auteursrecht bij AI-gegeneerde output?

augustus 23, 2023

Artificiële intelligentie (AI) tools, zoals ChatGPT, DALL-E en Stable Diffusion, stellen docenten, onderzoekers en studenten in staat om teksten en afbeeldingen te genereren voor verschillende doeleinden. Het gebruik van deze...

Lees artikel